Sea Star ผู้ใหญ่ เด็ก
ไปท่าเรือเอง 2,000 1,600
รับ-ส่ง จากเขาหลัก 2,100 1,800
รับ-ส่ง จากภูเก็ต 2,300 1,900
06.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก(กรณีจองรถรับ-ส่ง)
08.00 น. ถึงท่าเรือ มีบริการอาหารเช้า
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว
10.00 น. ถึงเกาะสุรินทร์ ดำน้ำดูประการัง เช่นที่ อ่าวนีโม่
11.00 น. ถึงหมู่บ้านมอแกน ชมวิถีชีวิตชาวมอแกน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะสุรินทร์เหนือ
13.00 น. ออกจากที่อุทยาน ดำน้ำตื้นชมปะการัง อีก2จุด เช่น อ่าวแม่ยาย อ่าวจาก หรืออ่าวเต่า
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะสุรินทร์ กลับท่าเรือ
17.00 น. ถึงท่าเรือ มีบริการอาหารเย็น และห้องอาบน้ำ
17.30 น. รถตู้รอรับท่าน ส่งกลับโรงแรมที่พัก
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. ค่าเรือบริการ
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ชูชีพ
 3. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
 4. บริการ ขนม เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 5. ผ้าเช็ดตัว
 6. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
 7. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 8. ประกันอุบัติเหตุ
 9. * ตีนกบ มี เฉพาะ SeaStar *

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ท่าเรือมีห้องอาบน้ำ บริการฟรี
 • บริการที่จอดรถฟรี

Write A Comment