Love Andaman - -
ไปท่าเรือเอง 2,000 1,600
รับ-ส่ง จากเขาหลัก 2,100 1,800
รับ-ส่ง จากภูเก็ต 2,300 1,900
05:30 น. รถตู้รับท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา
07:30 น. เดินทางถึงท่าเรือเลิฟอันดามันท่าเรือทับละมุทำการเช็คอิน รับประทานอาหารเช้า ของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม
08:00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่อุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ด้วยเรือสปีดโบ๊ทเวลาประมาณ 1.40 ชม.
10.00 น. ถึงเกาะสุรินทร์ ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่เกาะสุรินทร์เหมาะแก่การดำผิวน้ำชมปะการังสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ที่มีความสวยงามของจุดดำน้ำตื้น
11.00 น. เที่ยวชมหมู่บ้านมอแกน เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัยถ่ายรูปบนเกาะ
13:00 น. เดินทางออกจากเกาะ เตรียมตัวเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังที่ อ่าวแม่ยาย ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนวกว้างของปะการังหลากชนิด และฝูงปลานานาชนิดและเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง อ่าวเต่า อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหาสัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ
15.00 น. ออกเดินทางกลับจากอุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือส่วนตัวของเลิฟอันดามัน
16:00 น. รับประทานอาหารเย็นและของว่างคอยบริการท่าน บริเวณท่าเรือ ให้ท่านอิ่มอร่อยอีก1มื้อ ก่อนเดินทางกลับ
17:00 น. หลังจากภารกิจส่วนตัว รถตู้พร้อมเดินทางส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. ค่าเรือบริการ
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ชูชีพ
 3. บริการอาหารครบ 3 มื้อ
 4. บริการ ขนม เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
 6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 7. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ท่าเรือมีห้องอาบน้ำ บริการฟรี
 • บริการที่จอดรถฟรี

Comments are closed.