ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์ค้างคืนเกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน 7,100 5,000
วันที่ 1
06.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
08.00 น. ยินดีต้อนรับทุกท่าน เช็คอินกับมัคคุเทศก์มืออาชีพที่รอให้บริการ ท่านจะได้รับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ชา กาแฟฯ
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือสู่ “หมู่เกาะสุรินทร์”
10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ช่วงเช้าดำน้ำชมปะการัง 2 จุด ซึ่งความสวยงามของหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วย แนวปะการังที่มี ขนาดใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใต้ผิวน้ำประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมากมายทั้งปลาหลากชนิดและ ปะการังหลากหลายรูปแบบและสีสัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน
13.00 น. ดำน้ำ 1 จุด เยี่ยมชม หมู่บ้านชาวมอร์แกน
15.30 น. เรือนำท่านกลับยังที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า รับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
10.30 น. ดำน้ำชมปะการัง 2 จุด ด้วยเรือหางยาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน
13.30 น. ดำน้ำ 2 จุด ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล
15.30 น. เรือนำท่านกลับยังที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า รับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
10.30 น. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ บริเวณ อ่าวไม้งาม หรือเลือกดำน้ำชมปะการัง อีก 2 จุด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน
13.30 น. จัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาว่างพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. เรือออกเดินทางกลับ
17.30 น. ถึงท่าเรือ นำท่านกลับสู่โรงแรม โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตภูเก็ต และ เขาหลัก
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
 3. อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน 3 มื้อ,อาหารเย็น 2 มื้อ,อาหารเช้า 2 มื้อ)
 4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 5. เต็นท์พักแรม 2 คืน
 6. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย
 7. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 8. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 • ชาวต่างชาติมีค่าธรรมเนียมอุทยานเพิ่ม 500 บาท
 • กรณีนอนบ้านพักอุทยาน เพิ่มห้องละ 3,000 บาท/คืน
 • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย มิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment