รายละเอียดเส้นทาง
เรือขนาด 2 เครื่องยนต์
เรือขนาด 3 เครื่องยนต์
1. เส้นทางเกาะเฮ 9,000  บาท 19,000 บาท
2. เส้นทางเกาะไข่ 3 เกาะ 13,000 บาท 20,000  บาท
3. เส้นทางเกาะราชา 13,000  บาท 27,000  บาท
4. เส้นทางเกาะราชา+เกาะเฮ 14,000  บาท 28,000  บาท
5. เส้นทางเกาะพีพี 18,000 บาท 35,000 บาท
6. เส้นทางเกาะอื่นๆ สอบถาม สอบถาม

ราคารวม

  1. เรือเร็ว  (Speedboat) ไป-กลับ แบบส่วนตัว
  2. กัปตันเรือ สตาฟบนเรือคอยบริการ
  3. อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
  4. ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำเปล่า ซ้อฟดริ้ง และน้ำแข็ง
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • รถรับส่งระหว่างโรงแรม – ท่าเรือ (กรณีจองรถเพิ่ม รถตู้ ไป-กลับ 1,500 บาท)
  • ไกด์ (กรณีจองเพิ่ม วันละ 1,500 บาท)
  • อาหาร
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ( สำหรับเกาะที่อยู่ในเขตอุทยาน )
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.