ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ 1,300 1,100
07.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก(เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
08.30 น. ถึงท่าเรือแหลมหงา บริการของว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะพีพี โดยเรือเร็ว
10.00 น. ถึงเกาะพีพีเล แวะ อ่าวปิเล๊ะลากูน อ่าวมาหยา ถ้ำไวกิ้ง และดำน้ำชมปะการัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะพีพี
14.00 น. จากนั้นแวะหาดลิง ดำน้ำตื้นชมปะการัง
15.00 น. ออกเดินทางไปยังเกาะไข่ใน(ไข่แมว) ขึ้นหาดเกาะไข่ เล่นน้ำชายหาด
16.00 น. ออกจากเกาะไข่ กลับท่าเรือแหลมหงา
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือส่งท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พัก
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. รถตู้รับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ตทุกบริเวณ
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
 3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่ม ผลไม้ตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 6. ประกันอุบัติเหตุ
 7. ไกด์มีประสบการณ์

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ท่าเรือมีห้องอาบน้ำ บริการฟรี
 • บริการที่จอดรถฟรี
 • อ่าวมาหยาปิดวันที่ 1 สค – 30 กย ของทุกปี

Comments are closed.