ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ + ไม้ท่อน SEANERY 2,399 1,999
รถรับ-ส่งภูเก็ต 2,599 2,299
10.30 น. ไกด์รอต้อนรับทุกท่านที่ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา จุดเช็คอิน ร้าน Moonstone Cafe ฟังรายละเอียดข้อมูลจากไกด์มืออาชีพ พร้อมบริการ เครื่องดื่มและขนมต้อนรับสำหรับทุกท่าน
11.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือ Speed Catamaran สู่ เกาะไผ่ ชมความงามของชายหาดที่ขาวละเอียด สามารถเลือก เล่นน้ำทะเล พักผ่อนตามแนวต้นสนที่ขึ้นบนเกาะมากมายจนมองไกลๆคล้ายต้นไผ่ หรือทำ กิจกรรมดำน้ำตื้นจุดที่ 1 ชมปะการังจากชายหาด
13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไผ่ ไปยังเกาะพีพีดอน
13:15 น. เดินทางถึง เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารชาวเกาะ และพักผ่นตามอัธยาศัย เดินเล่นถ่ายรูปบนชายหาด
14.15 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน ไปยังบริเวณปิเละลากูน
14.30 น. เดินทางถึงปิเละลากูน นั่งเรือหางยาวเข้าชมความงามด้านในพร้อมเก็บภาพสวยๆบนเรือหางยาว
15.15 น. กิจกรรมดำน้ำจุดที่ 2 บริเวณ ถ้ำไวกิ้ง ชมความสมบูรณ์ของปะการัง และพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดโดยเฉพาะดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน เล่นกิจกรรมทางน้ำของเรือ เช่น พายแพดเดิลบอร์ด คายัคแก้ว หรือพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
16:15 น. ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
17.00 น. เดินทางออกจากเกาะพีพี และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน
18:00 น. เดินทางถึงบริเวณ เกาะไม้ท่อน ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศพระอาทิตย์ตกกลางทะเลสุดโรแมนติก พร้อมบริการบาร์บีคิวไก่ และ ผลไม้ตามฤดูกาล
18:30 - 18:45 น. เดินทางกลับถึง ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. ฟรีแพดเดิลบอร์ด , แคนูแก้ว , เรือหางยาวเข้าปิเละลากูน
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
 3. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ บนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย
 6. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 7. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 • ราคาชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 4,200 / เด็ก 3,500 บาท
 • กรณีวันเดินทางลูกค้าไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์งดออกเรือ
 • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย มิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อ่าวมาหยาปิด วันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. ของทุกปี

Write A Comment