ผู้ใหญ่ เด็ก
รถรับ-ส่ง โซนพัทยา 2,950 1,475
08.00 น. รถเริ่มทยอยรับลูกค้าที่โรงแรม หรือ จุดนัดรับโซนพัทยา
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ "โอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ"
09.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือไปยังเกาะไผ่
11.00 น. ถึงเกาะไผ่ แวะเล่นน้ำ ดำน้ำ พร้อมกิจกรรมตกปลา จากนั้นพักผ่อนอัธยาศัยที่ชายหาด ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ ( Buffet lunch )
12.40 น. ออกจากเกาะไผ่ เดินทางต่อไปยังเกาะริ้น
13.30 น. ถึงเกาะริ้นแวะเล่นน้ำ และ ตกปลา
14.30 น. หลังจากสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่เกาะริ้น เราจะเดินทางต่อไปยังเกาะเป็ดหรือเกาะลิง
15.10 น. เดินทางถึงเกาะเป็ดหรือเกาะลิง ทุกท่านถ่ายรูปเก็บบรรยากาศบนเกาะ และให้อาหารลิงแสม
15.50 น. ได้เวลาอันสมควร เราจะเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ระหว่างทางสนุกสนานกับการล่องเรือชิวๆ ร้อมบรรยากาศกลางท้องทะเล
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือโอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับส่งท่านกลับโรงแรมที่พักพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในโซนพัทยา
  2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
  3. อาหารกลางวันบนเรือและบริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย มิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

Write A Comment