ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะพีพี Discover 3,700 3,200
09.00 - 10.00 น. รับจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
10.30 น. เจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ รอต้อนรับที่ท่าเรือ ทำการเช็คอิน
11.00 น. เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง โดยเรือคาตามารันมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี
12.30 น. ถึงเกาะพีพี จอดแวะทานอาหารเที่ยงบนเรือ พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล ออกเดินทางต่อไปยังแวะด้านหน้าของหาดลิง แวะเล่นน้ำที่สระน้ำลอยน้ำของเรือ และ เดินทางต่อไปยังปิเล๊ะ ท่านใดที่สนใจนั่งเรือหางยาว จะมีเรือหางยาวมารับไปล่องชมด้านในของปิเล๊ะลากูนจุดที่สวยและไฮไลท์ของพีพีเล
16.00 น. ออกจากพีพี เดินทางต่อไปยังเกาะไม้ท่อน
17.00 น. ถึงเกาะไม้ท่อน สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำ หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมวอเตอร์ทอยต่างๆ เช่น สไลด์เดอร์ เรือคายัค ซึ่งมีไว้บริการบนเรือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
18.00 น. ออกจากเกาะไม้ท่อน เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
18.30 น. ถึงท่าเรือรถตู้รอรับท่านกลับส่งโรงแรมพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. บริการรถรับส่งฟรีในเขตฉลอง  ป่าตอง, กะรน, กะตะ, กะตะน้อย
  ในเมืองภูเก็ตชาร์จ คนละ 100 บาท
 2. ค่าเรือบริการ, อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
 3. อาหารกลางวัน มินิบุฟเฟ่ต์บนเรือ
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย
 5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
 6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • เปิดให้บริการวัน อังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์
 • ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • ทัวร์ทะเลเวลาโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment