ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ท่อน เกาะไข่ 1,300 1,100
จองเรือหางยาวแบบเหมาลำ 1,500 1,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.30 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก(เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
10:00 น. เดินทางถึงท่าเรือเช็คอิน มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง
10.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน ดำน้ำดูปะการัง วนดูโลมา
11.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไม้ท่อน ไปยังเกาะพีพีเล
11:30 น. เดินทางถึงเกาะพีพี ชมรอบเกาะพีพีเล เช่นอ่าวโล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง
เล่นน้ำปิเล๊ะลากูน และลงอ่าวมาหยา
13:30 น. รับประทานอาหารบนเกาะพีพีดอน สามารถเดินขึ้นจุดชมวิวเกาะพีพีดอนที่ทองเห็นทั้ง 2 อ่าว
15.30 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน มุ่งหน้าสู่เกาะไข่
16:15 น. ถึงเกาะไข่ สามารถพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
17.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. รถตู้รับส่งฟรี จากที่พัก บริเวณ ในเมืองภูเก็ต กะตะ กะรน ป่าตอง กะหลิม ไตรตรัง เกาะสิเหร่
 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
 3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่ม ผลไม้ตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 6. ประกันอุบัติเหตุ
 7. ไกด์มีประสบการณ์

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อ่าวมาหยาปิดวันที่ 1 สค – 30 กย ของทุกปี

Comments are closed.