ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะราชาน้อย ราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน 1,800 1,500
07.30 - 08.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลานัดรับขึ้นอยู่กับที่พักของท่าน
08.00 - 08.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา , กาแฟ , โอวัลติน
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงาภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่ เกาะราชาน้อย โดยเรือ speed catamaran
10.00 น. เดินทางถึงเกาะราชาน้อย นำทุกท่านลงยังหาดโจรสลัด (pirates beach)ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาว และทะเลแหวกหนึ่งเดียวของภูเก็ต ท่านสามารถเลือกอิสระบนหาด หรือลงเล่นน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์
11.00 น. ออกจากหาดโจรสลัด ไปยังอ่าวกล้วย (Banana bay) เกาะราชาน้อย ดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด
12.00 น. ออกจากเกาะราชาน้อย มุ่งหน้าสู่ เกาะราชาใหญ่
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
14.00 น. นำทุกท่านดำน้ำ ชมปะการัง ณ จุดดำน้ำที่เกาะราชาใหญ่
15.00 น. ออกจากเกาะราชาใหญ่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน เพื่อชมฝูงปลาโลมาที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเกาะไม้ท่อน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
16.00 น. นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ
17.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือแหลมหงาภูเก็ต และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. บริการรถรับ – ส่ง จากที่พักในเขตเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน
  2. ค่าเรือบริการ ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้าหาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ
  3. อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์บนเกาะราชาใหญ่ ที่โณงแรมรายาบุรี + เครื่องดื่ม
  4. ฟรีบาร์น้ำบริการบนเกาะราชาน้อย หาดโจรสลัด
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้ ชาวต่างชาติไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
  • ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแแปลงได้ตาามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

Write A Comment