ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ 1,400 1,200
09.00 น. รถรับทุกท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
10.00 น. พร้อมกันที่ ท่าเรือซีสตาร์ แหลมหงา ภูเก็ต เช็คอินรับประทานอาหารว่าง ฟังบรรยายจากไกด์
10.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว (speedboat)
11.30 น. นำทุกท่านเยี่ยมชม หาดลิง ถ่ายรูปกับฝูงลิงแสม
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ที่ร้านอาหารริมชายหาดบนเกาะพีพีดอน
14.30 น. มุ่งหน้าสู่ อ่าวมาหยา เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ "The Beach"
และพักผ่อนถ่ายรูปบริเวณหาด จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม อ่าวปิเละ
เป็นอ่าวที่น้ำสวยติดอันดับโลก พร้อมชม ถ้ำไวกิ้ง
สถานที่ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชื่อ Captain Cook ในถ้ำยังมี ภาพเขียนโบราณ เก่าแก่หลายร้อยปี
16.30. เดินทางสู่ เกาะไข่ใน พักผ่อน ตามอัธยาศัย พร้อมกับดำน้ำตื้นบริเวณหาดของเกาะไข่และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนเกาะไข่
17.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
18.00 น. ถึงท่าเรือแหลมหงาพร้อมส่งทุกท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

 1. รถตู้รับส่งจากที่พัก บริเวณในเมืองภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน
 2. ค่าเรือบริการ , ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ
 3. อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน
 4. บริการเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
 5. ฟรีแพดเดิ้ลบอร์ด
 6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
 7. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูล

หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
 • ราคาเด็กคือ 4-11 ขวบ
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรีทุกโปรแกรม
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อ่าวมาหยาปิดวันที่ 1 สค – 30 กย ของทุกปี

Write A Comment