ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์อ่าวพังงา เกาะไข่ 1,600 1,100
06.30 น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (เวลานัดรับขึ้นอยู่กับแต่ะโรงแรม)
08.30 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมหงา ภูเก็ต เช็คอินรับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ
09.00 น. ออกเดินทางไปยัง เกาะเจมส์บอนด์ โดยเรือสปีดโบ้ท เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์เขาหินปูนที่งดงาม
10.00 น. เดินทางถึง เกาะพนัก ล่องเรือชมหินงอกหินย้อย เดินทางต่อไปยัง เขาตะปูและเขาพิงกัน หรือเรียกอีกอย่างตามสถานที่ถ่ายภาพยนต์ว่า "เกาะเจมส์บอนด์" ล่องเรือชมความงามของป่าโกงกาง ผ่านหมู่บ้านชาวประมงมุสลิม ลอดถ้ำทะลุ ชมวิวเกาะหมาจู ชมภาพเขียนโบราณบนผนังถ้ำที่ เกาะเขาเขียน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบุฟเฟ่ต์ ที่เกาะปันหยี เดินชม สนามฟุตบอลกลางทะเล เลือกซื้อของฝาก
13.00 น. ออกเดินทางไปเกาะห้อง พายเรือแคนู ชมวิวตามห้องของภูเขาหินปูน และชมหินงอกหินย้อย จากนั้นเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ ดำน้ำชมปะการัง พักผ่อนรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม
17.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. บริการรถรับ – ส่ง จากที่พักในเขตเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน
  2. ค่าเรือบริการ ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก ท่อหายใจ และชูชีพ
  3. อาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับคนไทย
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 500 บาท
  • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจสับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

Write A Comment