1. เส้นทางอ่าวพังงาเขาตะปู เขาพิงกัน  (2 ชม. 30 นาที) 2,300
2. เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน  เกาะห้อง เกาะพนัก 3,300
3. เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี 3,800
4. เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี เกาะห้อง เกาะพนัก 4,300
* สามารถจอง พายแคนู เพิ่มลำละ ไม่เกิน 2 คน  ราคา 600 บาท 600

ราคานี้ รวมอะไรบ้าง

  1. เรือหัวโทง ไป-กลับแบบส่วนตัว
  2. เสื้อชูชีพ
  3. น้ำดื้ม
  4. เจ้าหน้าที่คอยดูแล

หมายเหตุ

  1. สามารถจองเรือคายัคเพิ่มลำละ 600 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 60 บาท , ต่างชาติ 400 บาท (จ่ายที่เกาะในวันเดินทาง)
  3. ค่าประกันอุบัติเหตุ รายบุคคล คนละ 40 บาท (จ่ายพร้อมจองทัวร์)
  4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. โปรแกรมอาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

เช็คลิส! "ไอเทมจำเป็นสำหรับเที่ยวทะเล"

Comments are closed.