1. เส้นทางอ่าวพังงาเขาตะปู เขาพิงกัน  (2 ชม. 30 นาที) 2,000
2. เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน  เกาะห้อง เกาะพนัก 3,300
3. เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี 3,500
4. เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี เกาะห้อง เกาะพนัก 4,000
5. เส้นทาง เกาะละวะ (2 ช.ม.) 2,500
6. เส้นทาง เกาะยาวพังงา แหลมหาด 5,500
7. เส้นทาง เกาะห้อง กระบี่ 7,000
* สามารถจอง พายแคนู เพิ่มลำละ ไม่เกิน 2 คน  ราคา 600 บาท 600

ราคานี้ รวมอะไรบ้าง

  1. เรือหัวโทง ไป-กลับแบบส่วนตัว
  2. เสื้อชูชีพ
  3. น้ำดื้ม
  4. เจ้าหน้าที่คอยดูแล

หมายเหตุ

  1. สามารถจองเรือคายัคเพิ่มลำละ 600 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 60 บาท , ต่างชาติ 400 บาท (จ่ายที่เกาะในวันเดินทาง)
  3. ค่าประกันอุบัติเหตุ รายบุคคล คนละ 40 บาท (จ่ายพร้อมจองทัวร์)
  4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. โปรแกรมอาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

เช็คลิส! "ไอเทมจำเป็นสำหรับเที่ยวทะเล"

Comments are closed.