หมายเหตุ

  • เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นจันทร์
  • ราคาเด็ก คือ อายุระหว่าง 4-11 ขวบ (ส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม.)
  • เด็กเล็ก คือ อายุต่ำกว่า 4 ขวบ (ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.) นั่งตักผู้ปกครองฟรี
  • ประตูเปิดให้เข้าชม ก่อนการแสดง 20 นาที

Comments are closed.