ผู้ใหญ่ เด็ก
ค้างคืนเกาะเฮ 2 วัน 1 คืน 1,250 1,250
วันที่ 1 มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ - พักผ่อนตามอัธยาศัย - ทำกิจกรรมตกหมึก
15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือราไวย์ และมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ The Coral beach club โดยเรือเร็ว
15.15 น. เดินทางถึงเกาะเฮ เช็คอินเข้าที่พัก The Coral Glamping
15.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ และถ่ายรูปกับบันไดสวรรค์ ซุ้มรังนก ต้นมะพร้าวในตำนาน หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ้ท เรือคายัคใส แพดเดิ้ลบอร์ด (กิจกรรมนี้ไม่รวมราคาโปรแกรมทัวร์
18.30 น. เดินทางทำกิจกรรมตกปลา ตกหมึก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อนี้ไม่รวมในโปรแกรม)
วันที่ 2 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม - เดินทางกลับ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อนี้รวมในโปรแกรม)
10.30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เตรียมตัวเดินทางกลับโดยเรือเร็ว
11.00 น. กลับถึงท่าเรือราไวย์ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคารวม

  1. ค่าเรือบริการ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น  เสื้อชูชีพ
  2. ที่พัก 1 คืน
  3. อาหารเช้า 1 มื้อ
  4. เก้าอี้ชายหาด
  5. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะเฮ
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ราคานี้สำหรับจอง 2 ท่าน / กรณีเดินทาง 1 ท่าน ราคา 2,500 บาท
  • ทัวร์ทะเล เวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment