ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว 850 650
07.00 น. รถรับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือราไวย์ (เวลานัดรับขึ้นอยู่กับที่พักของท่าน)
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือราไวย์ มุ่งหน้าสู่ "เกาะเฮ The Coral Beach Club"
09.15 น. เดินทางถึงบริเวณหลังเกาะเฮ ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามนานาชนิด
09.45 น. เดินทางถึง The Coral Beach Club (เกาะเฮ) ถ่ายรูป พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะเฮ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.45 น. ออกเดินทางจากเกาเฮ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือราไวย์
14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

1.บริการรถรับ – ส่ง จากที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน

2.อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ และชูชีพ

3ผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องดื่ม Soft drink

4.ประกันอุบัติเหตุ

5.มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป

6.อาหารกลางวัน 1 มื้อ

7.เก้าอี้ชายหาด

หมายเหตุ

  • ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาเด็กคืออายุ 4-10 ขวบ เท่านั้น

Comments are closed.