หมายเหตุ

  • เด็กที่มีความสูงระหว่าง 101 – 140 ซม. ได้รับของขวัญฟรีโดยติดต่อ Carnivalistic ! Kid’s Club ซึ่งตั้งอยู่ภายในปาร์ค (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)
  • เด็กเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม. สามารถเข้าชมได้ฟรี (นั่งตักผู้ปกครอง)
  • เปิดให้บริการ วันจันทร์ พุธ และเสาร์ 17.30 – 23.00 น.
  • การแสดง รีเวอร์คาร์นิวัล ในโรงละครริเวอร์พาเลส เวลา 21.00 น.
  • อาราจักรเมืองไฟ คิงดอมออฟไลต์ส เปิดหลังการแสดงพาเหรดจบ

Write A Comment