ผู้ใหญ่ เด็ก
ล่องแพไม้ไผ่ Bamboo Rafting 1,700 1,500

ราคารวม

  1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตเมืองภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน กะหลิม กมลา บางเทา เชิงทะเล หาดสุรินทร์
  2. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  3. เครื่องดื่ม , ผลไม้ตามฤดูกาล
  4. อาหาร 1 มื้อ
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

Write A Comment