เช่าเรือส่วนตัว

Chomtawan2 – Azimut Yacht เรือแอร์ทั้งลำ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Boat Type  Azimut Yacht
Length 50  feet
Max Passengers 20 Pax
Cruise Speed 8 knots
ราคา 35,000  บาท

ราคารวม

 1. เรือมอเตอร์ยอร์ช (Azimut Yacht) ไป-กลับ แบบส่วนตัว
 2. กัปตันเรือ สตาฟบนเรือคอยบริการ
 3. อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
 4. ผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่องดื่ม น้ำเปล่า ซ้อฟดริ้ง และน้ำแข็ง
 5. เปิดแอร์
 6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ

 • รถรับส่งระหว่างโรงแรม – ท่าเรือ (กรณีจองรถเพิ่ม รถตู้ ไป-กลับ 1,500 บาท)
 • ไกด์ (กรณีจองเพิ่ม วันละ 1,500 บาท)
 • อาหาร (กรณีจองอาหารเพิ่ม )
 • ค่าเทียบสะพานเกาะเฮ ลำละ 300 บาท (กรณีลูกค้าต้องการลงเกาะ)
 • ค่าลงเรือหางยาวเทียบเกาะไข่ลำละ 1,200 บาท  (กรณีลูกค้าต้องการลงเกาะ)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.