เช่าเรือส่วนตัว

SAILING YACHT – เรือคาตามาลัน ราคาประหยัด

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Boat Type Catamaran
Length 40  feet
Max Passengers 20 Pax
Cruise Speed 6-7 knots
ราคา 9,500  บาท

ราคารวม

  1. เรือคาตามาลัน  (Catamaran) ไป-กลับ แบบส่วนตัว
  2. กัปตันเรือ สตาฟบนเรือคอยบริการ
  3. อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
  4. ผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่องดื่ม น้ำเปล่า ซ้อฟดริ้ง และน้ำแข็ง
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
  6. กิจกรรมตกปลา (เบ็ดม้วน)

หมายเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • รถรับส่งระหว่างโรงแรม – ท่าเรือ (กรณีจองรถเพิ่ม รถตู้ ไป-กลับ 1,500 บาท)
  • ไกด์ (กรณีจองเพิ่ม วันละ 1,500 บาท)
  • อาหาร
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Comments are closed.