ผู้ใหญ่ เด็ก
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะไข่ เรือเร็ว Speedboat 1,150 950
08.20 - 08.30 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือเอเชียมารีน่า เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
10.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน
10.30 น. เดินทางถึงเกาะไม้ท่อน ดำน้ำดูปะการังหน้าเกาะ พบฝูงปลาน้ำตื้น และปะการังหลายสีสัน บริเวณเกาะไม้ท่อน เป็นแหล่งที่อยู่ของฝูงปลาโลมา ซึ่งเราพบเห็นได้บ่อยมาก ไม่ได้ลงหาดเกาะไม้ท่อน
12.30 น. มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะไข่ เดินทางถึงเกาะไข่ใน รับประทานอาหารกลางวัน เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายขาว
14.30 น. เดินทางออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นอก สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ท่านสามรถเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำได้ที่เกาะนี้ ( ราคาไม่รวมในโปรแกรม )
17.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ พร้อมความประทับใจ รถตู้รอรับท่านจากท่าเรือ ส่งโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักในเขตเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน
  2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ) และ ชูชีพ
  3. อาหารกลางวัน 1 มื้อบนเกาะไข่ใน
  4. บริการเครื่องดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล
  5. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  6. ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

  • ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write A Comment