ทัวร์ขายดี อ่าวพังงา เช่าเรือส่วนตัว

ทัวร์เหมาลำ เรือหัวโทงเที่ยว อ่าวพังงา-เขาตะปู-เกาะปันหยี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
รายละเอียดเส้นทาง
ราคา
1.  เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำแก้ว เกาะห้อง เกาะพนัก 3,000 บาท
2.  เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี ถ้ำแก้ว 3,500 บาท
3.  เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เกาะปันหยี ถ้ำแก้ว เกาะห้อง เกาะพนัก 4,000 บาท
4. เส้นทางอ่าวพังงาเขาตะปู เขาพิงกัน (2 ช.ม.) 2,000 บาท
หมายเหตุ : โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคานี้ รวมอะไรบ้าง

  1. เรือหัวโทง ไป-กลับแบบส่วนตัว
  2. เสื้อชูชีพ
  3. น้ำดื้ม
  4. เจ้าหน้าที่คอยดูแล

หมายเหตุ

  1. สามารถจองเรือคายัคเพิ่มลำละ 600 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 60 บาท , ต่างชาติ 400 บาท (จ่ายที่เกาะในวันเดินทาง)
  3. ค่าประกันอุบัติเหตุ รายบุคคล คนละ 40 บาท (จ่ายพร้อมจองทัวร์)
  4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. โปรแกรมอาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

เช็คลิส! "ไอเทมจำเป็นสำหรับเที่ยวทะเล"

Comments are closed.