รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.00น. รถรับจากโรงแรมที่พัก
09.00น. เดินทางถึงหลังเกาะเฮ ทำกิจกรรมดำน้ำ
09.45น. เดินทางเกาะเฮ Coral Beach พักผ่อนบนเกาะ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันแบบSet บนเกาะ
13.00น. นำทุกท่านเล่นเครื่องเล่นฟรี 1 กิจกรรม
บานาน่าโบ๊ท หรือ เรือคายัคใส
13.45น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ
14.00น. กลับถึงท่าเรือภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ราคารวม

  1. บริการรถรับ-ส่งฟรี ในเมืองภูเก็ต กะตะ กะรน และป่าตอง
  2. ค่าเรือบริการ, อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
  3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  4. มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการตลอดทริป
  5. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
  6. กิจกรรม ” บานาน่าโบ๊ท หรือ คายัคใส “ (เลือกได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น)

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เช็คลิส! "ไอเทมจำเป็นสำหรับเที่ยวทะเล"

Write A Comment