Archive

May 2021

Browsing
กำลังแก้ไข
โทรหา แพร : 0634689333 คลิ๊กแอดไลน์ @phuketmytrip รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 15.00น. รถรับจากโรงแรมที่พัก 16.00น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ทำการเช็คอิน ไกด์อธิบายโปรแกรม 16.30น. ออกเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ 17.15น. ล่องเรือผ่านหาดยะนุ้ย ไปแหลมกระทิง 18.00น. รับประทานดินเนอร์ สเต็กและซาซิมิ และจิบไวน์ ฟังเพลง ถ่ายรูป 18.30น. ล่องเรือกลับท่าเรือถ่ายรูปบนเรือ เก็บบรรยากาศยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท เด็ก 900 บาท ราคารวม รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ บริเวณ เมืองภูเก็ต กะตะ กะรน ป่าตอง ไตรตรัง กะหลิม ราไวย์ ในหาน ฉลอง และพันวา เรือยอร์ช ไป-กลับ เสต็กคนละ 1 จาน
Keep Reading
กำลังแก้ไข
โทรหา แพร : 0634689333 คลิ๊กแอดไลน์ @phuketmytrip รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 07.00น. รถรับจากโรงแรมที่พัก 08.30น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ทำการเช็คอิน ไกด์อธิบายโปรแกรม 09.30น. ออกเดินทางสู่เกาะพีพี 10.30น. เดินทางถึงอ่าวปิเละลากูน จองเรือหางยาวเพิ่มได้ 11.30น. ล่องเรือชมถ้ำไวกิ้ง ถ้ำรังนก 11.45น. ล่องเรือผ่านอ่าวลิง ชมฝูงลิงจำนวนมาก 12.00น. ดำน้ำหน้าอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน 12.40น. รับประทานอาหารเที่ยง เกาะพีพีดอน เลือกซื้อของฝาก พักผ่อน 14.00น. เดินทางไปยังเกาะไม้ไผ่ ถ่ายรูปสันโค้งของหาด 15.30น. ออกจากเกาะไม้ไผ่ กลับท่าเรือ 16.30น. ถึงท่าเรือรถรอรับท่านสู่โรงแรมที่พัก หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 1,000 บาท ราคานี้ รวมอะไรบ้าง รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ บริเวณ เมืองภูเก็ต
Keep Reading
กำลังแก้ไข
โทรหา แพร : 0634689333 คลิ๊กแอดไลน์ @phuketmytrip รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 07.00น. รถรับจากโรงแรมที่พัก(เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก) 08.30น. ถึงท่าเรือแหลมหงา  เช็คอินรับอุปกรณ์ดำน้ำ 09.00น. ออกจากท่าเรือแหลมหงา เดินทางสู่เกาะพีพี ใช้เวลา 1ชม. 10.00น. ชมความสวยงามของหาดที่เกาะไม้ไผ่ 11.00น. ดำน้ำชมปะการัง หลากสีสัน 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) 13.30น. ล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำไวกิ้ง 14.00น. ถ่ายรูปหน้าอ่าวมาหยา และปิเล๊ะลากูน 15.30น. ออกเดินทางไปยังเกาะไข่ เล่นน้ำบนหาด 16.30น. ออกจากเกาะไข่ กลับสู่ท่าเรือ 17.00น. ถึงท่าเรือรถรอรับท่านสู่โรงแรมที่พัก หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก 1,300 บาท ราคานี้ รวมอะไรบ้าง รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ บริเวณ เมืองภูเก็ต กะตะ กะรน
Keep Reading
กำลังแก้ไข
โทรหา แพร : 0634689333 คลิ๊กแอดไลน์ @phuketmytrip รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 15.00น. รถรับจากโรงแรมที่พัก 16.00น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ทำการเช็คอิน ไกด์อธิบายโปรแกรม 16.30น. ออกเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ 17.15น. ล่องเรือผ่านหาดยะนุ้ย ไปแหลมกระทิง 18.00น. รับประทานดินเนอร์ สเต็กและซาซิมิ และจิบไวน์ ฟังเพลง ถ่ายรูป 18.30น. ล่องเรือกลับท่าเรือถ่ายรูปบนเรือ เก็บบรรยากาศยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 1,000 บาท ราคารวม รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ บริเวณ เมืองภูเก็ต กะตะ กะรน ป่าตอง ไตรตรัง กะหลิม ราไวย์ ในหาน ฉลอง และพันวา เรือยอร์ช ไป-กลับ เสต็กคนละ 1 จาน
Keep Reading